Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Władze

pok. 140
tel.: 56 611 21 25
e-mail: zk@umk.pl

Dni i godziny przyjęć:


Dr hab. Bartłomiej Michalak Prodziekan ds. NaukiDr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK
Prodziekan ds. Nauki

pok. 207
tel.: 56 611 21 17
e-mail: Bartlomiej.Michalak@umk.pl

Dni i godziny przyjęć:

Zakres kompetencji w związku z pełnioną funkcją:


Dr hab. Beata Stachowiak Prodziekan ds. KształceniaDr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia

pok. 115
tel.: 56 611 21 17
e-mail: beata.stachowiak@umk.pl

Dni i godziny przyjęć: wtorki

Zakres kompetencji w związku z pełnioną funkcją:


Dr Patryk Tomaszewski Prodziekan ds. StudenckichDr Patryk Tomaszewski
Prodziekan ds. Studenckich

pok. 143
tel.: 56 611 21 17
e-mail: patrykt@umk.pl

Dni i godziny przyjęć: środy w godz. w godz. 10:30-11.:30 oraz 14:45-15:30

Zakres kompetencji w związku z pełnioną funkcją:


Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o polityce
dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK

Kierownik Studiów Niestacjonarnych
dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK

Pełnomocnicy Dziekana ds. kierunków studiów

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+