Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wpism@umk.pl

Samorząd

Samorząd Studencki

W celu spotkania z przedstawicielami WRSS prosimy o kontakt mailowy: samorzadstudenckiwpism@gmail.com

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiSM
Jacek Kordylewicz

Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiSM
Amanda Berent

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WPiSM:
Paweł Michalski

Facebook Samorządu Studenckiego WPiSM
Samorząd Studencki UMK