Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wpism@umk.pl

Plany zajęć

Uwaga!

Bezpieczeństwo narodowe

I rok
II rok (aktualizacja 19.09.2018)
III rok (aktualizacja 24.09.2018)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok
II rok (aktualizacja 23.09.2018)
III rok (aktualizacja 23.09.2018)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 13.10.2018)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 01.10.2018)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok (aktualizacja 23.09.2018)
II rok
III rok (aktualizacja 19.10.2018)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 01.10.2018)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 23.09.2018)

Politologia

I rok (aktualizacja 13.10.2018)
II rok (aktualizacja 27.09.2018)
III rok
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 01.10.2018)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 09.10.2018)

Stosunki międzynarodowe

I rok
II rok
III rok (aktualizacja 06.10.2018)
I rok, 2. stopień (aktualizacja: 06.10.2018)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 06.10.2018)


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WPiSM
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 24.09.2018)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja 09.10.2018)
Wykłady monograficzne (aktualizacja 01.10.2018)