Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wpism@umk.pl

Plany zajęć

Uwaga!

Bezpieczeństwo narodowe

I rok (44 KB)
II rok (46 KB)
III rok (53 KB)
Plan zajęć dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prowadzonych na WMiI

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok (46 KB)
II rok (49 KB)
III rok (49 KB)
I rok, 2. stopnia (48 KB)
II rok, 2. stopnia (48 KB)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok (46 KB)
II rok (51 KB)
III rok (48 KB)
I rok, 2. stopnia (50 KB)
II rok, 2. stopnia (45 KB)

Politologia

I rok (46 KB)
II rok (48 KB)
III rok (43 KB)
I rok, 2. stopnia (44 KB)
II rok, 2. stopnia (41 KB)

Stosunki międzynarodowe

I rok (43 KB)
II rok (43 KB)
III rok (44 KB)
I rok, 2. stopień (45 KB)
II rok, 2. stopień (43 KB)


Konwersatoria w języku polskim  (44 KB)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja: 05.03.2018) (43 KB)
Wykłady monograficzne  (42 KB)
Wykłady monograficzne dla bezpieczeństwa wewnętrznego  (40 KB)