Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Plany zajęć

Uwaga!

Bezpieczeństwo narodowe

I rok (aktualizacja 05.03.2019)
II rok (aktualizacja 11.02.2019)
III rok (aktualizacja 05.03.2019)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok (aktualizacja 25.02.2019)
II rok (aktualizacja 18.02.2019)
III rok (aktualizacja 05.03.2019)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 18.02.2019)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 05.03.2019); moduły dla II roku II stopnia: moduly_II_st_BW 12.02 (562 KB)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok (aktualizacja 05.03.2019)
II rok (aktualizacja 08.03.2019)
III rok (aktualizacja 12.03.2019)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 14.03.2019)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 12.03.2019)

Politologia

I rok (aktualizacja 11.02.2019)
II rok (aktualizacja 11.02.2019)
III rok (aktualizacja 18.02.2019)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 11.02.2019)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 13.02.2019)

Stosunki międzynarodowe

I rok (aktualizacja 05.03.2019)
II rok (aktualizacja 14.02.2019)
III rok (aktualizacja 14.02.2019)
I rok, 2. stopień (aktualizacja: 18.02.2019)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 13.02.2019)


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WPiSM (aktualizacja 15.03.2019)
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 05.03.2019)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja 05.03.2019)
Wykłady monograficzne (aktualizacja 11.02.2019)