Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Stopnie i tytuły naukowe

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: