Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Zasady finansowania badań naukowych z funduszu statutowego na Wydziale

1. Dla pracowników

2. Dla doktorantów i pracowników do 35 roku życia