Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Teorii Polityki

Głównymi obszarami zainteresowań badawczych pracowników Katedry są:

  • granice i istota polityki,
  • teoria polityki reżimów niedemokratycznych,
  • systemy wyborcze,
  • polskie prawo i praktyka wyborcza,
  • prezydencjalizacja partii politycznych,
  • kampanie wyborcze,
  • rosyjski system polityczny.