Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Teorii Kultury i Religii

W Katedrze Teorii Kultury i Religii prowadzone są badania nad:

  • teoretycznymi problemami kultury;
  • wybranymi zagadnieniami współczesnej kultury;
  • filozofią religii;
  • mitologicznymi aspektami kultury;
  • współczesnymi przemianami zjawisk religijnych i związkami polityki i religii;
  • politycznymi i religijnymi problemami we współczesnej Japonii.