Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Wśród zainteresowań badawczych pracowników Katedry mieszczą się:

 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • międzynarodowe prawo humanitarne,
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • prawo dyplomatyczne i konsularne, w tym protokół dyplomatyczny,
 • organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej,
 • prawo Unii Europejskiej m.in.
  • instytucje i prawo UE,
  • problematyka zasad ogólnych prawa UE, w tym dyskryminacja w prawie UE i jej państw członkowskich,
  • współpraca sądowa w sprawach cywilnych w UE,
  • polityki związane z rynkiem wewnętrznym, w tym ochrona konsumenta, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.