Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Myśli Politycznej

Zadaniem Katedry jest prowadzenie badań nad szeroko rozumianą historią i współczesnymi przejawami myśli politycznej,  ze szczególnym uwzględnieniem:

  • myśli nacjonalistycznej,
  • zagadnień dotyczących koncepcji wychowawczych,
  • badań dotyczących polityki zagranicznej, w tym zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa w polskiej myśli politycznej,
  • koncepcji samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych w refleksji politycznej.