Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych

Działalność badawcza pracowników Katedry skupia się wokół:

 • politologicznej analizy stosunków międzynarodowych,
 • teorii ról międzynarodowych,
 • adaptacji systemów politycznych w środowisku międzynarodowym,
 • organizacjach w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • roli Europy w środowisku międzynarodowym,
 • Azji jako regionu oddziaływania międzynarodowego,
 • systemu międzyamerykańskiego: podmiotów i uczestników oddziaływania,
 • Afryki jako uczestnika stosunków międzynarodowych,
 • Australii i Antypodów w relacjach międzynarodowych,
 • Polski w środowisku międzynarodowym,
 • mniejszości narodowych i etnicznych jako elementu polityki międzynarodowej,
 • społecznościach polskich i polonijnych w świecie.