Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Konfliktów Politycznych

Wśród zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajdują się następujące problemy:

  • konflikty polityczne w Polsce i Europie Środkowej;
  • konflikty polityczne i społeczne w Polsce pod rządami komunistów;
  • historia oporu społecznego przeciwko rządom komunistycznym w Polsce;
  • relacje państwo-Kościół w PRL;
  • dzieje NSZZ „Solidarność„ i innych ugrupowań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku;
  • stan wojenny w Polsce;
  • postawa środowisk akademickich w Polsce w okresie PRL;
  • konflikty polityczne i społeczne na Białorusi;
  • relacje Polski z Białorusią, Ukrainą i Rosją;
  • problemy energetyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej.