Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Historii Dyplomacji

Działalność badawcza Katedry obejmuje następujące obszary:

  • historia dyplomacji niemieckiej XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem badań nad strukturą, funkcjonowaniem i najważniejszymi kierunkami działania);
  • źródła do dziejów stosunków dyplomatycznych Polski  XX w.;
  • stosunki polsko – niemieckie i polsko – austriackie w XX w.;
  • polityka zagraniczna Polski (ze szczególnym naciskiem na politykę wschodnią oraz okres III RP);
  • polityka zewnętrzna Unii Europejskiej (ze szczególnym naciskiem na relacje z jej partnerami strategicznymi);
  • teoria Stosunków Międzynarodowych (ze szczególnym naciskiem na instytucję partnerstwa strategicznego);
  • kościoły w stosunkach międzynarodowych XX w.;
  • Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych w latach 1929-2005;
  • relacje między polityką i religią (w szczególności stosunki państwo – Kościół katolicki i państwo – Kościoły protestanckie w Polsce w XX – XXI w.);
  • opozycja w PRL i państwach bloku wschodniego.