Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Hermeneutyki Polityki

Zadaniem Katedry Hermeneutyki Polityki jest prowadzenie działalności naukowodydaktycznej w zakresie teorii pojęć, symboli i mitów politycznych oraz sposobów przejawiania się „wielkich narracji” ideowych w topice i archetypach świadomości zbiorowej wspólnot politycznych, jak również poetyk dyskursu politycznego. Obszarem badawczym pracowników Katedry jest zatem „metapolityka”, rozważająca przedpolityczny fundament polityki, determinujący w rozmaity sposób akcję polityczną, szczególnie w zakresie filozofii, teologii i antropologii politycznej.