Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Europy Wschodniej

Zadaniem Katedry jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie stosunków międzynarodowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. „białych plam” w stosunkach polsko-ukraińskich, polsko–rosyjskich i polsko–litewskich.
Ponadto przedmiotem badań pracowników Katedry są:
  • masowe migracje w XX i XXI w.,
  • konflikty społeczne, religijne i polityczne na obszarze postsowieckim,
  • uwarunkowania geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • polityka zagraniczna Republiki Czeskiej.