Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Pracownicy  Katedry prowadzą działalność naukową i  dydaktyczną w zakresie:

  • teorii mediów;
  • komunikacji społecznej i politycznej (w tym marketingu politycznego);
  • kultura cyfrowa;
  • warsztatu dziennikarskiego.