Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego

Podstawowym przedmiotem aktywności pracowników Katedry jest prowadzenie badań oraz dydaktyki akademickiej w zakresie problematyki zachowania i rozwijania bezpieczeństwa wewnętrznego, a także politycznych, militarnych i ekonomicznych problemów związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Wśród aktualnie prowadzonych prac znajdują się badania nad bezpieczeństwem jednostek w społeczeństwie informacyjnym, e-administracji, zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni, miejscem służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwem społeczeństw lokalnych oraz uwarunkowaniami bezpieczeństwa Polski, wynikającymi ze zmian zachodzących w środowisku środkowo-wschodniej Europy, Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego.