Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta

Działalność badawcza Centrum koncentruje się na studiach nad:

  • kulturą, ideologią i myślą polityczną europejskiego Zachodu,
  • historią polityczną poszczególnych czołowych krajów zachodnioeuropejskich (obecnie kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej), przede wszystkim Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch,
  • miejscem Polski w Europie oraz jej stosunkami zewnętrznymi w szerokim zakresie chronologicznym, bo od schyłku wieku XVII po czasy współczesne.

W obrębie tej szeroko zarysowanej problematyki najważniejszymi obszarami są:

  • dzieje stosunków międzynarodowych w Europie i dyplomacji europejskiej od XVIII do pocz. XXI wieku,
  • dzieje sprawy polskiej w Europie oraz stosunki Polski z czołowymi państwami zachodnioeuropejskimi wyżej wymienionymi oraz ze środkowoeuropejskim otoczeniem Polski w wiekach XIX i XX, zawsze w kontekście europejskich dążeń do jedności, współpracy i integracji.