Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
obrazek wiadomości: Zapraszamy na studia niestacjonarne

Zapraszamy na studia niestacjonarne

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Rady Wydziału

g. 11:15

Immatrykulacja

Godz. 13.00 w "Od Nowie"

Rozdanie dyplomów

Godz. 12:30 w Auli UMK