Organizacja roku akademickiego 2013/2014

SEMESTR ZIMOWY
od 1 października 2013 r. od 16 lutego 2014 r.
Inauguracja roku akad. 2013/2014 1 października 2013 r.
Zajęcia dydaktyczne od 2 października 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
Wakacje zimowe od 21 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.
Zajęcia dydaktyczne od 7 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa od 3 luty 2014 r. do 16 lutego 2014 r.
SEMESTR LETNI
od 17 lutego 2014 r. do 30 września 2014 r.
Zajęcia dydaktyczne od 17 lutego 2014 r do 17 kwietnia 2014 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 21 lutego 2014 r do 4 marca 2014 r.
Wakacje wiosenne od 18 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.
Zajęcia dydaktyczne od 23 kwietnia 2014 r. do 11 czerwca 2014 r.
Egzaminacyjna sesja letnia od 12 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.
Wakacje letnie od 27 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letnieg od 1 września 2014 r. do 14 września 2014 r

 

W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów w roku akademickim 2013/2014 ustala się, że:

29 stycznia (środa) i 30 stycznia (czwartek) 2014 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek oraz
9 czerwca (poniedziałek)i 10 czerwca 2014 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy:
1) 1 listopada 2013 r. (Wszystkich Świętych),
2) 11 listopada 2013 r. (Narodowe Święto Niepodległości),
3) 6 stycznia 2014 r. (Święto Trzech Króli),
4) 1 maja 2014 r. (Święto Państwowe),
5) 3 maja 2014 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja),
6) 8 czerwca 2014 r. (pierwszy dzień Zielonych Świątek).
2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
1 października 2013 r. (inauguracja roku akademickiego),
19 lutego 2014 r.(Święto Uczelni),
30 kwietnia 2014 r.,
2 maja 2014 r.,
9-10 maja 2014 r. na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu (Juwenalia wToruniu)

 

Pełna treść zarządzenia: http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/inc/pdf/Z_Rektora_48_2013.pdf